HTM & FS

Vårt Teamwork lag består av Florida, Karat & Miami vi heter Team Glöd

Freestyle, Heelwork & Teamwork to Music

Team Glöd SM 5a 2019


Planerade tävlingar 2021

Freestyle

I Freestyle, Heelwork to music & Teamwork to music tävlar man med ett program till musik.

I freestyle är det tillåtet att ha 25% heelwork.

I heelwork är det tillåtet att ha 25% freestyle

I teamwork får man blanda freestyle & heelwork.


Det finns 3 klasser i freestyle & heelwork.

Klass 1 med min o max tid 45 sekunder-2 minuter

Klass 2 med min o max tid 1.30-3 minuter

Klass 3 med min o max tid 2-4 minuter

I klass 3 tävlar man om cert med chans till championat och SM poäng.


I teamwork finns det bara en klass och den är alltid inofficiell å tiderna är 45 sekunder-4 minuter, här tävlar man om SM poäng.


I heelwork finns det 10 positioner som ska användas i alla riktningar och hunden ska kunna gå fot i alla positioner i alla riktningar. Självklart så behöver man inte använda alla positioner i de lägre klasserna.

Det är bättre med färre och bra positioner än flera där hunden inte har en bra position. Dock bör man ha så många bra positioner som möjligt i klass 3 för att uppnå cert.


I teamwork som kallades 6+ förut ska det vara fler än 6 tassar o fötter på planen. Laget kan alltså se olika ut tex: en förare med minst två hundar, tre förare med varsin hund, fyra förare med en hund osv det är upp till laget hur det ska se ut i antal.


Alla tre tävlingsformerna bedöms i tre olika kategorier.

(1) Precision och Samarbete (2) Innehåll (3) Tolkning av musik