Nose work

Planerade tävlingar 2020


3 januari Göteborg


Florida & Karat har godkänt doftprov i Eukalyptus (klass 1)

Lagerblad (klass 2)


Karat har fått tre Diplom (uppflytt) i klass 1.

Å får nu tävla klass 2


Florida har fått tre Diplom (uppflytt) i klass 1.

Och får nu tävla i klass 2.

Florida har fått ett diplom i enskilt moment inomhus.

I Nose Work ska hunden leta efter tre dofter.

Klass 1 eukalyptus

Klass 2 lagerblad

Klass 3 lavendel


Doften är vattebaserad och droppas på en tops eller möbeltass.

Den göms sedan i eller på något och hunden ska markera vart doften är gömd.


Man tävlar i 4a olika områden på en tävling där samtliga moment ingår.


Fordon, Behållare, Inomhus och Utomhus.


Domaren sätter en max tid som man ska klara av att hitta gömman på.